Privacyverklaring

De Reisbeweging respecteert de privacy van haar bezoekers en gebruikers. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.


Persoonsgegevens

De Reisbeweging verzamelt enkel persoonsgegevens die de gebruiker zelf aan De Reisbeweging heeft verstrekt. Dit zijn je e-mailadres, achternaam, werk- en woonadres en wachtwoord. Door jou gemaakte en bewaarde routes worden onder je account van de reiswijzer voor u bewaard.

Doel

De gegevens worden verzameld en opgeslagen om de werking en het beheer van deze website en de reiswijzer mogelijk te maken. Je gegevens, zoals achternaam, e-mailadres en wachtwoord zijn nodig om een account aan te maken voor de reiswijzer, zodat je zelf routes op kunt slaan. Maximaal 2 keer per week ontvangt je via deze gegevens een e-mail met de werkzaamheden op de door jou opgeslagen routes.

Aanpassingen

Je kunt zelf uw gegevens wijzigen, routes aanpassen of je account verwijderen. Om je account volledig te laten verwijderen stuur je een e-mail naar info@dereisbeweging.nl met in het onderwerpveld ‘Afmelden’. Vermeld in het e-mailbericht welk e-mailadres je gebruikt voor je Reiswijzer account.

Derden

Derden hebben geen inzage in je persoonsgegevens. De Reisbeweging verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden. De Reisbeweging zal gegevens enkel aan derden verstrekken wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Inzagerecht

Je hebt volgens de wet bescherming persoonsgegevens het recht om inzicht, correctie en verwijdering van je gegevens te vragen. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van het CBP. Voor wijzigingen kun je een e-mail sturen naar info@dereisbeweging.nl met in het onderwerpveld ‘Gegevens ReisWijzer. Vermeld in je bericht welke gegevens je wilt wijzigen.

Contact

Heb je vragen of wens je inzage in je gegevens, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@dereisbeweging.nl.